BSCI

AMFORI BSCI (BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE)

Amfori BSCI är ett initiativ för företag som vill arbeta aktivt med att förbättra arbetsvillkoren i den globala leverantörskedjan. Uppförandekoden ställer krav på medlemmarnas leverantörer exempelvis avseende löner, förbud mot barnarbete, tvångsarbete och diskriminering.

http://www.amfori.org/content/amfori-bsci