Hur vi arbetar med hållbarhet

Gildhouse AB har en vision om hållbar tillväxt där affärslösningar inte bara är ekonomiskt fördelaktiga utan även hållbara ur ett socialt och miljömässigt perspektiv.
Vi arbetar för hållbar utveckling som:
  • Vi fokuserar på ständig hållbarhetsutveckling enligt globala mål och initiativ
  • Skapar långsiktigt värde för bolaget och dess kunder
  • Tar hänsyn till intressenternas förväntningar
  • Gildhouse arbetar aktivt med att integrera hållbarhetsfrågorna i bolagets kärnverksamheter. Arbetet omfattar bland annat förbättrade arbetsvillkor i produktionsländer, ett progressivt kemikaliearbete, effektivisera transport och logistik samt använda material som är ekologiska eller miljömärkta.
  • Läs mer om vårt ansvarstagande och hållbarhetsarbete i bolagets code of conduct.