Privacy Policy & GDPR

Gildhouse AB är förpliktigad att skydda din integritet och denna sekretesspolicy anger vilken typ av information vi samlar in och vad vi gör med den. Gildhouse AB varken säljer, hyr ut eller lånar ut adresslistor för nyhetsbrev, registrerade uppgifter eller användningstrender till något bolag eller någon annan organisation utanför vårt företag.

Gildhouse AB delar viss information med den webproducent som arbetar på vårt uppdrag för att kunna erbjuda service via hemsidan. Vi kan lämna dina uppgifter vidare till andra leverantörer, t ex en distributör av direktreklam om detta är nödvändigt med anledning av begäran att anskaffa produkt, service eller speciell information via denna hemsida.

Oavsett när du blir kontaktad via e-mail får du information om hur du kan undvika fortsatt uppdatering via e-mail.

Uppgifter kan aldrig bli 100 procent tryggade på Internet och med anledning av detta kan Gildhouse AB inte ansvara för sekretessbrott när Internet används.

Gildhouse AB använder cookies på ett ansvarsfullt sätt för att registrera hur du använder vår hemsida. Användningen av cookies sker mot bakgrund av att du konfigurerar din tillgång till internet efter dem. Cookies är små filer av information som sparas i din dator och gör det möjligt för oss att identifiera dig nästa gång du använder vår hemsida och ger möjlighet att kundanpassa och göra sidan mer relevant för din användning. 

Du kan förhindra lagringen av cookies genom att göra lämplig inställning i din webbläsare. Om du gör det är det inte säkert att du kan använda alla funktioner på denna hemsida i full utsträckning. Du kan också förhindra förvärv och bearbetning av uppgifter som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och genereras av cookies från Google genom att helt enkelt ladda ner och installera Googles browser plug-in. Liknande plug-ins är också tillgängliga från andra leverantörer beroende på vilken webbläsare du använder.

Vänligen notera att denna Privacy Policy endast gäller Gildhouse ABs web-sida. Vår web-sida kan innehålla länkar till andra adresser som inte kontrolleras av oss. Gildhouse AB tar inget ansvar för hur dessa andra web-sidor tillämpar ”Privacy Policy”.

Alla ändringar av denna sekretesspolicy kommer att publiceras på vår hemsida.
Gildhouse AB - är GDPR Anpassat
En av våra främsta prioriteringar på Gildhouse AB är att dina personuppgifter är skyddade på bästa sätt. Därför följer vi dataskyddsförordningen, GDPR, som trädde i kraft i alla EU:s medlemsländer den 25 maj 2018. När du delar med dig av information till oss vill vi att du ska känna dig säker på hur vi behandlar den. För att få information om vår dataskyddspolicy, läs vår policy nedan.

Integritetspolicy
GDPR, ”General Data Protection Regulation” ersätter vår nuvarande PUL, Personuppgiftslag och medför skärpta krav och regelverk på oss som hanterar personuppgifter i samband med rekrytering/att du blir kund hos oss bl a. Exempel på personuppgifter är e-postadresser, IP-adresser, cv:n och personliga brev och även foton. Syftet med lagen är att förstärka skyddet för individens personuppgifter samtidigt som lagstiftningen inom EU blir enhetlig. På Gildhouse AB hanterar vi ett stort antal personuppgifter.

Vi har fullständig kontroll på vem i bolaget som har tillgång till
kundernas personuppgifter, hur och på vilket sätt uppgifterna förvaras, vem uppgifterna delas med och vilka uppgifter som lagras och hur länge.

Våra olika interna system tillser att vi hanterar personuppgifter korrekt. Gildhouse AB  begär aldrig in mer personuppgifter än behövligt och vi vill inte tillsändas varken personliga brev eller foton på kunderna. Vi har en väl utarbetad struktur för hantering av personuppgifter som följer den nya lagstiftningen.

  • Antalet Personuppgifter vi samlar in om kunden är minimalt.
  • Vi efterfrågan endast e-postadress, namn, inte postadress, personnr,
  • foto eller personligt brev, etnisk tillhörighet, religion, eller sexuell
  • läggning
  • Vi lämnar enbart ut kunduppgifter till våra kunder med innehåll som endast är relevanta för tjänst eller uppdrag.
  • Kunden kan när som helst be att få sina uppgifter raderade eller ändra sina uppgifter.
  • Vi har inga digitala system för förvaring av personuppgifter
  • Vi har strukturerade system för samtycken från kunderna
Övrig kundhantering
Kunden samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av företrädare för Gildhouse AB. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är Gildhouse AB. Kunden kan när som helst begära att få tillgång till, eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta bolaget. Kunden kan vidare när som helst återkalla sitt samtycke i sin helhet och den avslutas.