Private label

Private label – Vill ni skapa er egen design eller kollektion under ert varumärke? Vi hjälper dig att skapa marknadens absolut bästa sortiment inom skönhet.
I vår kundprocess säkerställer vi priser, märkning, hållbar produktion och rätt sortiment utifrån din målgrupp.
Med erfarenheter från den lilla salongens eller konsumentvarumärken som lanseras på global nivå på kända e-handelsplattformar står vi bra rustade att med precision skapa just det varumärket och de produkter du vill få ut på marknaden.
Vi hjälper dig hela vägen, från tanke till färdig produkt och till vidare innovationer i utvecklingen av ert koncept.
Image